વિકિકોશ ચર્ચા:શબ્દ અનુક્રમણિકા

Page contents not supported in other languages.
નવો વિષય
વિકિકોશમાંથી


કેમ આ શબ્દો બરાબર નથી[ફેરફાર કરો]

કેમ આ શબ્દો બરાબર નથી ? નવી કેટેગરી કઈ રીતે ઊમેરાય ?

gujrati bhasa ma thodu undan jaruri chee[ફેરફાર કરો]

mara khyal thi gujrati bhasa ma thodu undan jaruri chee to jankar mansao ni pase thodu thodu kaam levanu saru karo ane aa kosh samrudh banavo