શણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ભીંડીની જાતનો એક છોડ (૨) તેના રેસા