શત્રુ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] વેરી; દુશ્મન