શસ્ત્ર

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

(મારવાનું) હથિયાર (શસ્ત્ર ધરવું, શસ્ત્ર ધારણ કરવું, શસ્ત્ર સજવું)