શીત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. सित्थ (सं. स्किथ); સરo म. शीत] ભોંય પર પડેલા ભાતના દાણા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ટાઢું; ઠંડું (૨) નo શરીર ઠંડું પડી જવું તે