ષટ્કોણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

છ ખૂણાવાળી આકૃતિ; 'હગ્ઝેગૉન' (ગ.)