ષટ્કોણ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

છ ખૂણાવાળી આકૃતિ; 'હગ્ઝેગૉન' (ગ.)