સગડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
 • ૧. (સ્ત્રી.) ખબર; બાતમી; પત્તો; (લા.) સરસમાચાર.
 • ૨. (સ્ત્રી.) ઉકેલ, ‘ક્લ્યૂ.’
 • ૩. (સ્ત્રી.) પગેરું; પીછો; પગલું; પાદચિહ્ન; પગલાં
 • ૪. (સ્ત્રી.) સગણ; કેડો; માર્ગ.
  • રૂઢિપ્રયોગ: સગડ મૂકવો-મેલવો = કેડો છોડવો; જતો કરવો; સગડ મેલવો.
  • ઉદાહરણ
   ૧૯૪૬, ચુનીલાલ મડિયા, વ્યાજનો વારસ, page ૨૪૧:
   ‘એલા હજી એ વાતનો સગડ નહિ મેલે કે ?’
 • ૫. (ન.) ગાડું.
  • વ્યુત્પત્તિ: [સંસ્કૃત] શક્ટ
 • ૬. (અ.) પાછળ

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૧], page ૮૪૫૨
 • “સગડ - Gujarati to Gujarati meaning, સગડ ગુજરાતી વ્યાખ્યા”, in Gujarati Lexicon[૨], accessed 2020-03-10