સઘન

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] ગાઢ; ઘન (૨) નક્કર