સચોટ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સ+ચોટ] અચૂક; નિષ્ફળ ન જાય એવું (૨) અo ચૂકે નહિ તેવી રીતે