સચોટ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સ+ચોટ] અચૂક; નિષ્ફળ ન જાય એવું (૨) અo ચૂકે નહિ તેવી રીતે