સડક

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म.] સ્તબ્ધ; દિઙમૂઢ (૨) અo [સરo સટ રવo] ઝડપથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

4 [अ. शरक; સરo हिं., म.] પાકો રસ્તો (૨) સ્તબ્ધ; દિઙમૂઢ (૩) અo [સરo સટ રવo] ઝડપથી