સતત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] હમેશ ચાલુ (૨) કાયમી (૩) અo હમેશાં; લગાતાર; નિરંતર

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] સતત