લખાણ પર જાઓ

સત્ય

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત સાચું; વાસ્તવિક; ખરું (૨) નo ખરાપણું; તથ્ય; સાચી વાત (૩) ત્રણેય કાળમાં બાધ ન પામે અને એકરૂપ રહે, તેવું નિત્ય તત્ત્વ (૪) પાંચ યમ કે મહાવ્રતોમાંનું એક (અધ્યા.)