સફાઈ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] સાફસૂફી; સ્વચ્છતા (૨) નિર્દોષતા; નિષ્કપટતા (૩) (ખોટી) બડાઈ (લા.) (૪) ટાપટીપ કે નિર્દોષતાનો દેખાવ