સભ્ય:Hydriz

વિકિકોશમાંથી
બબેલ સભ્ય માહિતી
en-N This user has a native understanding of English.
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者有進階水平的繁體中文知識。
gu-0 આ સભ્યને ગુજરાતીની જરાપણ જાણકારી નથી (અથવા તે મહામુસીબતે સમજી શકે છે).
ભાષાવાર સભ્યો

Hi, I am Hydriz. Please visit my userpage on Meta for more information about me.

Wiki statistics[ફેરફાર કરો]

Number of pages ૬,૩૯૨
Number of articles ૬૫૯
Number of uploaded files
Number of registered users ૩,૧૮૯
Number of active users
Number of admins
Number of total edits ૨૯,૦૦૫