સભ્ય:I18n

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

#REDIRECTtestwiki:user talk:I18n
This page is a soft redirect.

Redirectltr.png
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
Redirectltr.png
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: વિકિકોશ · language: gu: ગુજરાતી ·  Gujarati · Gujarati · guyaratí · goudjarati · gujarati · гуджарати · 古吉拉特语 · الغوجاراتية · גוג׳ארטי · गुजराती · guĝarata · #footer
local curent version: 1.40.0-wmf.10 (20a0a89) · versions at b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#gu · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar ગુજરાતી ·  Gujarati · Gujarati · guyaratí · goudjarati · gujarati · гуджарати · 古吉拉特语 · الغوجاراتية · גוג׳ארטי · गुजराती · guĝarata
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎સભ્ય‎: ‎I18n · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎  edit‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 6950 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: - · permanent link · (layout: 2015-09-17…b LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · #related languages / #related dialects · /local notes

Welcome‎ I18n to વિકિકોશ![ફેરફાર કરો]

I18n (ચર્ચા) ૧૨:૦૮, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ (UTC)