સમય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] વખત; કાળ (૨) મોસમ (૩) લાગ; અવસર; સંજોગ (૪) પ્રતિજ્ઞા; નિયમ; નિશ્ચય (૫) સંકેત; વદાડ (૬) સિદ્ધાંત (૭) શાળામાં શિક્ષણ માટે નિયત કરેલો સમયવિભાગ; 'પીરિયડ'


કાળ. વખત, કાળની અવધિ, યુગ . પ્રસંગ. સમય જોવા માટે ઘડિયાળ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સાંપ્રત સમય - ચાલુ/વર્તમાન જમાનો. સમયસૂચક - સમયાનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની બુદ્ધિશક્તિવાળું. સમયસૂચકતા - સમયાનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની બુદ્ધિશક્તિનો ગુણ.