સરલ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

સીધું (૨) મુશ્કેલ નહિ એવું (૩) નિષ્કપટી; નિખાલસ (૪) નo એક વૃક્ષ (સરવ) That which flows easily