સરળ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

સીધું (૨) મુશ્કેલ નહિ એવું (૩) નિષ્કપટી; નિખાલસ (૪) નo એક વૃક્ષ (સરવ) Easy or simple (eng)
Facile, simple, aisé (fr)