સરવાળો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

એક સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા ને ઉમેરવાની ક્રીયા ને સરવાળો કહે છે.