સ્પૃહા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.) (સંસ્કૃત)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

  • આશા, ચાહના, વાંછા, તૃષ્ણા, એક વખત જેવું સુખ ભોગવીએ તેવી જ જાતનાં સુખ ભોગવવા માટેની સતત ઝંખના
  • દરકાર, પરવા
  • નાટ્યના તેત્રીસમાંહેનો એક અલંકાર

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]