હકાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] હ અક્ષર કે તેનો ઉચ્ચાર (૨) હા કહેવી કે પાડવી તે

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

અહંકાર (પ.)