હરસ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.अर्श] ગુદામાં થતો એક રોગ