હવા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] પવન; વાયુ (૨) વાતાવરણ (૩) ભેજ (૪) વાતચીત; ખબરઅંતર, વગેરેની સ્થિતિ કે તેનું વાતાવરણ (લા.)