હિમાયત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] પક્ષ લેવો તે; તરફદારી (૨) સમર્થન કરવું તે (૩) વિઘોટીના કરમાં વધારો (લા.)