હીરો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ(પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. हीर, oक] એક કીમતી પથ્થર; ધોળા રંગનું રત્ન (૨) (સં.) એક વિશેષનામ