વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⚳

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) નૅપ્ચ્યુન વામન ગ્રહ અને એસ્ટરોઇડ (1)

સંબંધિત

ઢાંચો:ગ્રહોના પ્રતીકો