વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⚴

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) પલ્લાસ એસ્ટરોઇડ (2)

સંબંધિત

ઢાંચો:ગ્રહોના પ્રતીકો