વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⚵

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) જુનો એસ્ટરોઇડ (3)

સંબંધિત

ઢાંચો:ગ્રહોના પ્રતીકો