🝾

વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

🝾
🝾

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) ક્વાઓઆર વામન ગ્રહ

સંબંધિત

ઢાંચો:ગ્રહોના પ્રતીકો