લખાણ પર જાઓ

Wikibooks

વિકિકોશમાંથી

1) X-RAY SHU SE ? -> VIJCHUMBAKIY TARANGO 2) L.P.G MA UNCHA DABANE KAYO VAYU BHARELO HOY SE? -> PROPEN AND BYUTEN 3) KHALSA PANTHNI STHAPNA KARNAR -> GURU GOVINDSINGH 4) YOG KHEM VAHAMYAM SUTRA KONU SE ? -> BHARTIY JIVAN VIMA NIGAM 5)TEAR GAS MA SHU HOY SE ? -> CLORO ESITO FINON-MAC