અનલ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુ.) (સંસ્કૃત)

ઉચારણ[ફેરફાર કરો]

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સંબંધિત શબ્દો[ફેરફાર કરો]

  • અનલત્વિષા (સ્ત્રી.) – અગ્નિનો (લાલ) પ્રકાશ

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  • સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ (પાંચમી આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. એપ્રિલ ૧૯૬૭ [૧૯૨૯]. p. ૨૫.