એકરાર

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ઇકરાર; હા પાડવી તે; કબૂલાત (૨) કેફિયત; પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કરેલો અથવા લખાયેલો મજકૂર;