એકવચન

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ગુજરાતી

Type

નo

Meaning

સંસ્કૃત ફરે નહિ એવું વચન (૨) એક જ વસ્તુનો બોધ કરે તે (વ્યા.)

નામ

અનુવાદ