ખડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. खट-ड; दे.] ઘાસ; કડબ (૨) ખેતરમાં ઊગેલું નકામું ઘાસ; નીંદામણ (2) [दे. खड्ड] નામના પૂર્વગ તરીકે 'મોટું' એવા અર્થમાં. જેમ કે, ખડ-મોસાળ, ખડ-વેવાઈ, ખડચંપો