ગહન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત ઊંડું; ગાઢ (૨) દુર્ગમ; દુર્ભેદ્ય (૩) અકળ; ગૂઢ (૪) નo ગાઢ વન; ઝાડી