લખાણ પર જાઓ

ચર્ચા:શબ્દ

Page contents not supported in other languages.
નવો વિષય
વિકિકોશમાંથી

ટાઇટલમાં જોડણી ખોટી છે. શબદ નહી પણ શબ્દ જોઈએ. ટાઇટલ કેવી રીતે સુધરે? દિનેશ