જકાત

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ.] નાકાવેરો; દાણ (૨) (ઇસ્લામમાં) દાન; ખેરાત (આવકનો ૪૦મો ભાગ ધર્માદા કરવાની આજ્ઞા)