બકરી

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning

[सं. बर्कर] બકરાની માદા

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ