બળદ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type

નામ (પું.)

Meaning

[दे. बलद; સરo म. बळद,-त, बलद] એક ચોપગું (૨) મૂર્ખ; ગમાર (લા.)

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ