મદાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] આધાર; ભરોસો (મદાર બાંધવી, મદાર રાખવી)

સમાનાર્થી - યકીન, ભરોસો, ભરૂસો, આકીન, પતીજ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] સ્વર્ગનાં પાંચ વૃક્ષોમાંનું એક (૨) તેનું ફૂલ