મુછ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પુરુષોના મુખ પર ઉપરના હોઠ પર ઉગતા વાળના સમુહને મુછ તરીકે ગણવામાં આવે છે.