લપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. लिप् ઉપરથી ] પીડા; ઉપાધિ; લફરું (૨) અo [રવo] જલદી ચટ (લપ દઈને)

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

લાંપડું; સૂકું કે ચીમળાયેલું નાનું ઘાસ