લપ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. लिप् ઉપરથી ] પીડા; ઉપાધિ; લફરું (૨) અo [રવo] જલદી ચટ (લપ દઈને)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

લાંપડું; સૂકું કે ચીમળાયેલું નાનું ઘાસ