વરસ

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type

નામ (નo)

Meaning

[સરo दे. विरस; प्रा. वरिस] બાર માસનો સમય (૨) (પ્રાચીન ભૂગોળ મુજબ) પૃથ્વીનો અમુક ખંડ (જેમ કે, ભારતવર્ષ)

ગુજરાતી

નામ

પુ.

અનુવાદ

આ પણ જુઓ