શહેર

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type

નામ (નo)

Meaning

[फा. शह] નગર; મોટું ગામ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ