સજા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] શિક્ષા; દંડ; નસિયત