સભ્યની ચર્ચા:Spundun

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Hi,

What's the word for Template? Yann 09:23, 20 Sep 2004 (UTC)


Hi,

You should get the status of admin here, so you can change MediaWiki:Monobook.css like [૧]. Yann 18:41, 30 Sep 2004 (UTC)

Administrator[ફેરફાર કરો]

Hello Spundun, you are now an administrator here and on the Hindi Wiktionary. I have also made you a bureaucrat so that you can turn other users into sysops on these two Wiktionaries. This is done using the Special:Makesysop page. There are instructions on using this at m:Bureaucrat. If you have any problems, let me know on my talk page at en, or leave a note on Requests for permissions. Good luck. Angela 22:59, 30 Sep 2004 (UTC)

Your inactive bureaucrat and sysop flags[ફેરફાર કરો]

Hello. Are you still interested in being a bureaucrat and a sysop here? You have been inactive here after 2005-05-26.--Jusjih (talk) ૧૭:૦૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (UTC)

Forced user renames coming soon for SUL[ફેરફાર કરો]

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo ૧૩:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૩ (UTC)

આપની પ્રબંધક તરીકેની સ્થિતિ[ફેરફાર કરો]

નમસ્કાર, હું એક કારભારી છું. હાલમાં સમુદાયની સહમતીથી વિશિષ્ટ હક્કધારકો (પ્રબંધકો, રાજનૈતિકો, વગેરે)ના હક્કો દૂર કરવા માટે નવી નીતિ અમલમાં આવી. આ નીતિ અનુસાર, નિષ્ક્રિયતા નીતિ ન ધરાવતી વિકિ પર કારભારીઓ પ્રબંધકોની સક્રિયતાની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.

આપ gu.wiktionary.org ખાતે, એક પ્રબંધક અને રાજનૈતિક છો નિષ્ક્રિયતાના માપદંડ પર ખરા ઉતરો છો. guwiktionary ખાતે પ્રબંધકના હક્કોની સમીક્ષા કરવાની પ્રક્રિયા નથી માટે વૈશ્વિક નીતિ લાગુ પડશે.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants that you keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

ખૂબ ખૂબ આભાર, -- Quentinv57 ૧૭:૪૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ (UTC)