સભ્ય:Yann

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Yann from France.

TODO[ફેરફાર કરો]

  • Links from Gujarati numbers > ૩૦
  • Links from Latin numbers > 30
  • Numbers from 30.

Reminders[ફેરફાર કરો]

General template[ફેરફાર કરો]

{{-gu-}}

{{-noun-}}

{{-trans-}}

* {{en}} : [[]]
* {{fr}} : [[]]
* {{hi}} : [[]]

== આ પણ જુઓ ==

* [[w:]] (વિકિપીડિયા)


Template for numbers[ફેરફાર કરો]

{{-gu-}}

{{-adj-}}

{{-noun-}}

[[સંખ્યા]]

{{-trans-}}

* {{en}} : [[]]
* {{fr}} : [[]]
* {{hi}} : [[]]

== આ પણ જુઓ ==

* [[]]
* [[]]
* [[...મો]]

[[Category:સંખ્યા]]

Template for languages[ફેરફાર કરો]

All language names are feminine in Gujarati.

{{-gu-}}

{{-noun-}}

# [[ભાષા]] સ્ત્રી.
# પુ./સ્ત્રી.

{{-trans-}}

* {{en}} : [[
* {{fr}} : [[
* {{hi}} : [[
* {{it}} : [[
* {{nl}} : [[

== આ પણ જુઓ ==

* [[w: ભાષા|]] (વિકિપીડિયા)

[[Category:ભાષાઓ]]

Template for countries[ફેરફાર કરો]

{{-gu-}}

{{-noun-}}

{{-trans-}}

* {{en}} : [[
* {{fr}} : [[
* {{hi}} : [[

== આ પણ જુઓ ==

* [[w:]] (વિકિપીડિયા)

[[Category:દેશ]]

Gujarati tests[ફેરફાર કરો]