લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Gazal world

વિકિકોશમાંથી
ખાસ ગુજરાતી મુળાક્ષરો
Stress u u u u u
ખાસ ગુજરાતી મૂળાક્ષરો dil se jo baa t ni kal ti hai a sar rakh ti hai

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

સમાજશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

 • સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષા (પદવી કક્ષા સુધી) [Terminology in Sociology]. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પરિભાષા : પુસ્તિકા ૨૪ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી. ઓગસ્ટ ૧૯૬૬. p(pp). X.
 • જોષી, વિદ્યુતભાઈ (૨૦૧૬). પારિભાષિક કોશ-સમાજશાસ્ત્ર (દ્વિતીય આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ. p (pp). X. ISBN 978-93-85344-46-6
 • પરમાર, વાય. એ. (૨૦૧૧). સમાજશાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો (ચોથી આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ. pp. ૧૮૪–૧૮૫.

ભૌતિકશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

 • શાહ, સુરેશ ર.; વામદત્ત, અરુણ આર. (૧૯૯૯). પારિભાષિક કોશ-ભૌતિક વિજ્ઞાન (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ. p (pp). X
 • પાઠક, પી. ડી., સંપા. (૧૯૮૩). ભૌતિકવિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન અને યંત્ર-વિદ્યા કોશ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી. p. X.
 • દેસાઈ, મહેન્દ્ર નાનુભાઈ, સંપા. (૧૯૮૦). રસાયણવિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન અને યંત્ર-વિદ્યા કોશ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી. p. X.

માનવશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

 • બર્જર, આર્થર એસા (૨૦૦૩). સાંસ્કૃતિક વિવેચન-કોશ. ટોપીવાળા, શાલિની વડે અનુવાદિત (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: પાર્શ્વ પબ્લિકેશન. p. X.

વિશ્વકોશ[ફેરફાર કરો]

 • last, first (October 2018). "title". In ઠાકર, ધીરુભાઈ. ગુજરાતી વિશ્વકોશ. ખંડ ૪ (ઔ – કાં). અમદાવાદ: ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ. pp. X–Y. ISBN 978-93-83975-34-1.
 • last, first. (ઓગસ્ટ ૨૦૦૨). "અધિકરણ". In ઠાકર, ધીરુભાઈ. ગુજરાતી વિશ્વકોશ. ખંડ ૨૧ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ. p. X. OCLC 163322996

ગુજરાતી[ફેરફાર કરો]

 • સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ (પાંચમી આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. એપ્રિલ ૧૯૬૭ [૧૯૨૯]. p. X.
 • ત્રિવેદી, જેઠાલાલ; ત્રિવેદી, મંગલાગૌરી, સંપા. (1978). લોકસાહિત્ય શબ્દકોશ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુર્જર ગ્રંથભવન ટ્રસ્ટ. p. X. OCLC 5197054

અન્ય[ફેરફાર કરો]

 • બોમ્બેવાલા, મોહિયુદ્દીન, સંપા. (૨૦૦૮) [૧૯૯૯]. ઉર્દૂ-ગુજરાતી શબ્દકોશ (બીજી સંવર્ધિત આવૃત્તિ.). ગાંધીનગર: ગુજરાત ઉર્દૂ સાહિત્ય અકાદમી. p. X. OCLC 304390836
 • ગોપાળજી ગિરધર, વેદાનુરાગી (૧૯૩૫). બંગભાષા પરિચય યાને ગુજરાતી જનતાને બંગભાષા શીખવાનું સરલ સાધન (ત્રીજી આવૃત્તિ.). કલકત્તા: ગુજરાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ. p. X.