હાથી

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type

નામ (પું.)

Meaning

[प्रा. हत्थि (सं. हस्तिन्)] હસ્તી; ગજ

Meaning

elephant

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ