લખાણ પર જાઓ

Tradition

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.) (અંગ્રેજી)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંબંધિત શબ્દો[ફેરફાર કરો]

  • Traditional – પરાંપરાગત, પ્રણાલિકાગત

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  • સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષા (પદવી કક્ષા સુધી) [Terminology in Sociology]. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પરિભાષા : પુસ્તિકા ૨૪ (પ્રથમ આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી. ઓગસ્ટ ૧૯૬૬. p. ૩૪.